DIỄN ĐÀN CHUYÊN VỀ NGHỆ THUẬT LÂN SƯ RỒNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
Chào mừng bạn đến với thế giới Lân Sư Rồng!
Bạn nhận được thông báo này vì bạn chưa phải là thành viên chính thức của diễn đàn:
Nếu bạn chưa đăng ký, xin vui lòng đăng ký thành viên
Chú ý:
- Là thành viên các bạn có thể post bài và trả lời bài viết .Nhưng chúng tôi khuyến khích bạn tham gia V.I.P để ủng hộ cho server của chúng ta.
Nếu bạn đã đăng ký, xin vui lòng xác thực email bằng các nhấp vào link kích hoạt trong email chúng tôi gửi đến địa chỉ email của bạn ngay sau khi bạn đăng ký. Nếu bạn dùng Yahoo hay Gmail, có thể email đó nằm trong phần Bulk/Junk/Spam.
Bạn cũng có thể nhìn thấy thông báo này nếu như trước đây bạn là thành viên của diễn đàn và đã bị treo nick do vi phạm các quy định của diễn đàn.
_Để hiểu rỏ thêm quy định của diễn đàn các bạn vui lòng vào mục "thông báo"
_Nhận đăng quảng cáo trên diễn đàn
Cảm ơn bạn đã đến và tham gia Thế Giới Lân Sư Rồng!

DIỄN ĐÀN CHUYÊN VỀ NGHỆ THUẬT LÂN SƯ RỒNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM


 
Trang ChínhTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Anh em diễn đàn chú ý! Từ 21 giờ ngày 01/07 đến 7 giờ ngày 02/07 diễn đàn sẽ tổ chức bảo trì thay đổi diễn đàn mới, có thể sẽ không truy cập vào một số mục trong diễn đàn được, mọi chi tiết liên lạc Danh admin.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Navigation
 Portal
 nội quy
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Affiliates

 

 Nội quy diễn đàn

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Administrator
Administrator
Admin

Tổng số bài gửi : 6051
Join date : 17/05/2009

Nội quy diễn đàn Empty
Bài gửiTiêu đề: Nội quy diễn đàn   Nội quy diễn đàn Icon_minitimeTue Aug 04, 2009 10:10 am

N?I QUY DI?N ?ÀN

I. T?NG QUAN

1.1 Di?n ?àn Ki?n Th?ng (vi?t t?t DDkt) ???c thành l?p v?i m?c ?ích t?o ra sân ch?i và ph? bi?n ki?n th?c lân s? r?ng ??n các thành viên và c?ng ??ng. ?ây là di?n ?àn gi?i trí thu?n túy, phi tôn giáo, phi chính tr? và tuân th? pháp lu?t nhà n??c.

1.2 Thành ph?n Ban Qu?n Tr? di?n ?àn bao g?m các moderator ?i?u hành t?ng chuyên m?c và các supermod ?i?u hành chung. ??i di?n Ban Qu?n Tr? là anh Lâm S?n Hài (nick: lamsonhai_gv / email: lamsonhai_gv@yahoo.com).

1.3 N?i quy th? hi?n quan ?i?m c?a Ban Qu?n Tr? v? v?n ?? ?i?u hành di?n ?àn. M?i thành viên ??u ph?i tuân th? n?i quy di?n ?àn.

1.4 N?i quy có th? ???c thay ??i, ch?nh s?a và b? sung ?? phù h?p v?i tình hình phát tri?n c?a di?n ?àn. ??i v?i các tr??ng h?p ngo?i l?, Ban Qu?n Tr? s? cân nh?c và thông qua quy?t ??nh cu?i cùng.

1.5 Ban Qu?n Tr? khuy?n khích vi?c h?p tác, trao ??i kinh nghi?m và kinh doanh gi?a các cá nhân, c?a hàng và doanh nghi?p trên tinh th?n tuân th? n?i quy và quy ch? mua bán.

II. ?NG X?

2.1 Khuy?n khích s? d?ng ch? ký làm ???ng d?n ??n trang web cá nhân, blog hay di?n ?àn khác.

2.2 Khuy?n khích s? d?ng ti?ng Vi?t có d?u.

2.3 Không ch?p nh?n vi?c tranh cãi, tr? ??a hay công kích b?t k? cá nhân hay t?p th? nào m?t cách công khai. N?u c?m th?y có v?n ??, b?n hãy s? d?ng các hình th?c khác nh? PM, email, ?i?n tho?i ho?c g?p m?t tr?c ti?p. Tr??ng h?p nghiêm tr?ng, b?n có th? liên h? v?i Ban Qu?n Tr? ?? ???c tr? giúp.

2.4 Ban Qu?n Tr? không x? lý các v? vi?c phát sinh t? PM (ngo?i tr? PM “công v?”*). Tr??ng h?p nghiêm tr?ng, b?n có th? liên h? Ban Qu?n Tr? ?? ???c tr? giúp.

*PM “công v?” ???c ??nh ngh?a ? ?ây là PM t? Ban Qu?n Tr? (c? th? là moderator hay ??i di?n Ban Qu?n Tr?) g?i cho các thành viên ?? thông báo, nh?c nh? v? các v?n ?? liên quan ??n di?n ?àn.

2.5 Khi có th?c m?c, khi?u n?i, thành viên có th? g?i PM ??n moderator ? chuyên m?c liên quan hay ??i di?n Ban Qu?n Tr? (nick: lamsonhai_gv / email: lamsonhai_gv@yahoo.com).

III. N?I DUNG

3.1 N?i dung ???c ??nh ngh?a ? ?ây bao g?m thread, post, hình ?nh, link (và n?i dung mà nó tr? t?i), nick, avatar và ch? ký.

3.2 Ban Qu?n Tr? có toàn quy?n x? lý m?i n?i dung trên di?n ?àn bao g?m ch?nh s?a, di d?i, g?p, tách và xóa d?a trên nhu c?u th?c t? ? t?ng th?i ?i?m. Tùy tr??ng h?p c? th? và m?c ?? ?nh h??ng mà Ban Qu?n Tr? s? quy?t ??nh có thông báo trên di?n ?àn hay không.

3.3 “N?i dung ph?m quy” bao g?m a/ n?i dung vi ph?m pháp lu?t, b/ n?i dung gây tranh cãi v? chính tr?, v?n hóa, tôn giáo và ch?ng t?c c/ n?i dung gây kích ??ng, ?e d?a, thù h?n, chia r? và xúc ph?m ??n m?t cá nhân hay t?p th? d/ n?i dung khiêu dâm.

N?i dung ph?m quy s? b? xóa mà không c?n ph?i thông báo tr??c. Thành viên vi ph?m tùy m?c ?? s? ???c nh?c nh? và x? lý nh? trình bày ? ph?n IV. X? LÝ VI PH?M.

3.4 “N?i dung không phù h?p” bao g?m a/ ch? không d?u, b/ thread sai v? trí quy ??nh, c/ post sai ch? ??, d/ trích d?n thi?u xu?t x?, e/ spam, f/ nick ??ng âm hay t??ng t? v?i nick có s?n, g/ qu?ng cáo ngoài lãnh lân s? r?ng
N?i dung không phù h?p s? ???c moderator x? lý tùy tr??ng h?p c? th? bao g?m ch?nh s?a, di d?i hay xóa. Thành viên vi ph?m tùy m?c ?? s? ???c nh?c nh? và x? lý nh? trình bày ? ph?n IV. X? LÝ VI PH?M.

3.5 Thành viên s? ph?i ch?u trách nhi?m v? m?t pháp lu?t ??i v?i m?i n?i dung mà mình ??a lên di?n ?àn k? c? h?p th? cá nhân (PM).

3.6 N?i dung trên di?n ?àn b? h?n ch? v? dung l??ng và th?i gian nh? quy ??nh ? ph?n V. H?N CH? nh?m ??m b?o host không b? tràn. Ban Qu?n Tr? s? không gi?i quy?t khi?u ki?n v? nh?ng bài vi?t v??t quá khung quy ??nh.

IV. X? LÝ VI PH?M

4.1 Thành viên ph?n ?ng tiêu c?c v?i PM “công v?”* s? b? moderator nh?c nh? hay ban nick tùy m?c ?? vi ph?m.

*PM “công v?” ???c ??nh ngh?a ? ?ây là PM t? Ban Qu?n Tr? g?i cho các thành viên ?? thông báo, nh?c nh? v? các v?n ?? liên quan ??n di?n ?àn.

4.2 Thành viên ??ng n?i dung ph?m quy s? b? moderator nh?c nh? (b?ng PM hay ngay trong post ph?m quy) hay ban nick tùy m?c ?? vi ph?m.

4.3 Thành viên ??ng n?i dung không thích h?p s? b? moderator nh?c nh? (b?ng PM hay ngay trong post có n?i dung không thích h?p).

4.4 Các c?p ?? x? lý:

- Nh?c nh? l?n 2: ban nick 3 ngày
- Nh?c nh? l?n 3: ban nick 7 ngày
- Ban nick v?nh vi?n.

4.5 Ban Qu?n Tr? có quy?n bãi b? vi?c ban nick tùy t?ng tr??ng h?p và hoàn c?nh c? th?.

V. H?N CH?

5.1 Hi?n th? không quá 8 trang trong m?i chuyên m?c (ngo?i tr? chuyên m?c ??c bi?t do Ban Qu?n Tr? quy ??nh). Ban Qu?n Tr? có quy?n xóa các thread c? t? trang th? 9 mà không c?n thông báo tr??c.

5.2 Hi?n th? không quá 8 trang trong m?i thread (ngo?i tr? thread ??c bi?t do Ban qu?n tr? quy ??nh). Ban Qu?n Tr? có quy?n xóa các post c? t? trang th? 9 mà không c?n thông báo tr??c.

5.3 Ban Qu?n Tr? có quy?n xóa các thread/post c? trên 3 tháng mà không c?n thông báo tr??c.

5.4 Dung l??ng file ch? ký không quá 50 Kb.


Ban qu?n tr? di?n ?àn Ki?n Th?ng


??i di?n administrator

_________________
Cơ sở Lân sư rồng Yến Kim

+ Sản xuất đầu Lân Sư Rồng, Mẫu mã và chất lượng cao cấp

+ Chuyên cung cấp sản phẩm nhập từ Trung Quốc : Trống, Chập chõa, Lò đồng, Lông cừu ...

+ Bán đĩa múa lân sư rồng độc quyền không có trên thị trường như Giaỉ parkson, phước duyên......


thông báo:

[color=blue]Thanh lí 2 chú rồng, một tím, một xanh lá, 9 khúc, mình dính xương, đầu rồng kiểu 5 lá và 3 lá. hàng còn mới 98%. giá 6.500.000/con
_ thanh lí 1 giàn chành 21 cây anh em nào xem rồi rinh dùm nhá, giá thương lượng
_Thanh lí trống của hãng Hiệp Thanh TQ, còn mới cáu, đánh khỏi chê, ko thấm nước
_HOT : THANH LÍ 2 TRỐNG TRUNG QUỐC MỚI 95% GIÁ 2 TR2 . CHỈ CÒN 2 CÁI NHÉ

Mọi chi tiết xin liên hệ: 01.228.242.228 or yahoo: cuahanglansurong
Về Đầu Trang Go down
https://kienthangduong.forumvi.com
bd_2012

bd_2012

Tổng số bài gửi : 482
Join date : 29/12/2011
Age : 23

Nội quy diễn đàn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nội quy diễn đàn   Nội quy diễn đàn Icon_minitimeSat Dec 31, 2011 9:36 pm

cảm ơn anh danh nha
Về Đầu Trang Go down
 
Nội quy diễn đàn
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN CHUYÊN VỀ NGHỆ THUẬT LÂN SƯ RỒNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM :: LSR Việt Nam :: Kỉ lục Việt Nam-
Chuyển đến